Modulis 4

Karuselė

Žaidimas gali būti žaidžiamas įvadinėje pamokos dalyje: aktyvavimas Vaikai laisvai varinėjasi kamuolį po aikštelę, kurioje yra padėta daug lankų (karuselė). Po trenerio komandos visi gali „atidaryti karuselę” (vietoje sukti lankus). Vaikai turi varinėtis kamuolį po salę ir taip pat stebėti ar lankai nenustoja suktis.  

Read more

Veidrodis 3 prieš 3 nuo vidurio

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė Komandoje esantys žaidėjai užima tokias pozicijas kaip parodyta paveiksle. Trys žaidėjai stovi aikštelės viduryje esančiame apskritime, varžovai stovi priešais juos. Žaidėjai esantys už apskritimo turi atkartoti kelis varžovų judesių. Treneris perduoda kamuolį žaidėjui esančiam apskritimo išorėje, žaidėjas pagavęs kamuolį pradeda žaidimą 3 prieš 3 į tolimesnį krepšį. Žaidimo variacijos: Treneris gali duoti…

Read more

Arti – toli – priekyje …ir gynyba

Vaikai laisvai juda po aikštelę, pusė jų su kamuoliu, pusė be kamuolio. Pusė vaikų, kurie yra su kamuoliu, juda varydamiesi kamuolį, kita pusė juda bėgiodami. Po trenerio komandos, vienas iš vaikų be kamuolio turi priartėti prie vaiko su kamuolio kiek galima arčiau (tada likti kiek įmanoma). Po trenerio komandos „KEIČIAM” jie apsikeičia vaidmenimis. Žaidimo variacijos: Tie, kurie yra be kamuolio,…

Read more

1 prieš 2 metimų iššūkis

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai suskirstomi į dvi komandas taip, kaip parodyta paveiksle. Du žaidėjai iš kiekvienos komandos stovi ties vidurio linija. Prasidėjus žaidimui, jie varosi kamuolį link aikštelės viduryje esančio apskritimo, tuomet kiekvienas iš jų juda link skirtingų krepšių. Žaidėjai, laukiantys ties baudų metimo linija gali paimti kamuolį nuo kūgelio ir mesti į krepšį…

Read more

1 prieš 1: kaliniai

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai suskirstomi į dvi komandas (puolėjai ir gynėjai) sustoja taip, kaip parodyta paveiksle. Puolėjai ties šoninėmis linijomis, prie aikštelės vidurio, visi su kamuoliais, gynėjai – be kamuolių, stovi ties aikštelės viduriniu. Kai gynėjas nusprendžia bėgti prie puolėjo ir peržengia 3 metų tinklinio linija, tik tuomet puolėjas gali pradėti puolimą. Jei gynėjas…

Read more

3 prieš 3: aukštyn

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė Vaikai sustoja tai, kaip parodyta paveiksle. Puolėjas stovi su kamuoliu aikštelės viduryje, o priešais jį stovi gynėjas. Puolėjas atlieka perdavimą gynėjui, šis perduoda atgal. Puolėjas perdavęs kamuolį vienam iš savo komandos draugų, kuris stovi ant 3 metrų tinklinio linijos pradeda žaidimą 3 prieš 3. Prieš juos yra du gynėjai.  

Read more