28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Hvad er Easybasket?

Easybasket er en simplificeret form for basketball og en innovativ tankegang omkring basketball sporten tilegnet yngre børn, som deltager i træningen. Den er udtænkt, lavet og brugt af the FIP, Det Italienske Basketball Forbund og den er brugbar både i skolerne og i de daglige aktiviteter i de deltagende sportsklubber.

Easybasket er en ny og anderledes tilgang til at involvere børn i hallen og hjælpe dem med hurtigt at blive fortrolige med og i stand til at udøve sporten.

Easybasket er den mest simple tilgang til bolden, til kurven, til venner, til modstandere og til de få regler, som man bør kende og respektere.

For at facilitere tilgangen så skal reglerne tilpasses til børnenes evner og simplificeres, således at de gradvis kan lære spillet. Easybasket beskriver en ny metode til at introducere børnene til sporten, fair play og respekt for reglerne og samarbejde med udgangspunkt i deres behov og drømme.

 

 

Easybasket værdierne

Den mest basale opgave for Easybasket er at fremhæve de lærings- og træningselementer, som legen i træning skal indeholde for at udvikle børnene.

Med Easybasket skal børn bevæges tættere på sporten ved at stimulere deres kognitive og overordnet funktioner samt hjælpe dem med at opnå tilstrækkelig selvstændighed i de kampsituationer, som de vil møde.

Denne vision støtter lærere og trænere i det at undervise i Easybasket og uddannelse af basal motorik med bold bliver en essentiel opgave.

Easybasket ønsker at kunne tilbyde dem, der coacher eller underviser, et effektivt didaktisk  og metodisk værktøj.

Easybasket og Life Skills

At involvere og bevæge de yngste børn tættere på sport er en vigtig og nødvendig opgave for sportsklubber i dette felt. Disciplineret basketball må dog ikke gå i vejen for at visionen for Easybasket kan udføres.

At spille og opleve sport for et barn skal først og fremmest udvikle dem og støtte deres videre færd i livet med essentielle værktøjer, som de kan bruge.

Vigtige ord som SELVSTÆNDIGHED – ANSVAR og SAMARBEJDE kan og må ikke være tomme og meningsløse ord, men skal dagligt bruges og bakkes op af dem, der underviser.

Easybasket er ikke kun basketball. Easybasket er skabt til:

  • leg
  • udvikling
  • livet