Bytte magt

Leg som kan bruges midt i træningen: midterste fase

Børnene er delt ind i 2 hold, hvor 1 hold har magten. Der er 2 spillere fra hvert hold på banen og de er placeret mellem midtercirklen og 3’eren. De to spillere afleverer boldene til hinanden og spilleren med magten kan til enhver tid beslutte sig for at løbe til kurven og skyde. Den første af de to børn, der scorer, får magten til sit hold.

Variant:

  • Brug forskellige afleveringer