4 hold – skudkonkurrence

Leg som kan bruges midt i træningen: midterste fase

Børnene deles i 4 grupper som vist på figuren. Hvert hold har 2 kegler i samme farve, hvoraf den ene står ved deres udgangspunktet på sidelinjen og den anden er i midtercirklen. Det hold, der har magten, kommer ind og løber rundt om midtercirklen, idet en af spillerne kan sætte konkurrencen i gang ved at røre en kegle og vælge hvilken ende man vil skyde i.  

Det hold som har den samme farve kegle som blev rørt, skal løbe til modsatte kurv. Det første hold, der først har scorer et aftalt antal gange, får derefter magten.

Variant:

  • et tabende hold bliver stående og dribler med bolden i ventetiden på forskellige måder