Zrcadlo – sprint – přihrávka

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část

Dva týmy s míčem jsou vždy u jednoho koše dle diagramu. Jeden hráč bez míče z každého týmu je u 3m volejbalové čáry, čelem k sobě. Je určen šéf (hráč s mocí), který se jakkoliv pohybuje u čáry, druhý hráč ho kopíruje. Jakmile se šéf rozhodne, uvolňuje se pro míč od svého týmu, dostává přihrávku a zakončuje. Totéž provádí soupeř. Kdo dříve dosáhne 3 bodů, získává moc pro svůj tým v dalším kole.