Část 3

Znalost Easybasketu

V této fázi dochází k upevnění motivace pro zapojení se do hry. Je na trenérovi, aby rozpoznal a vyhodnotil, v jaké fázi vývoje se děti nacházejí a jak schopné jsou zapojit se do hry. V části “Znalost Easybasketu” jsou návrhy jednoduchých her a cvičení do tělocvičny. V nabídce je 6 ukázek cvičení, které jsou rozděleny do 3 fází: Úvodní část, hlavní část a závěrečná část.