Nuo vieno iki poros

Žaidimas gali būti žaidžiamas įvadinėje pamokos dalyje: aktyvavimas

Visiems vaikams leidžiama laisvai judėti po visą aikštelę su kamuoliu, stengiantis nesusidurti vienas su kitu, bet vos tik treneris pasako „PIRMYN”, vaikai privalo sustoti po du, vaikai turi sustoti taip, kad vienas kitą liestų nugaromis. Žaidėjas priekyje gali bandyti provokuoti už nugaros esantį komandos draugą sustodamas, pradėdamas varytis kamuolį arba judėdamas atgal. Žaidėjas už nugaros turėtų stengtis nesusidurti su šalia esančiu žaidėju; kai treneris pasako „LAISVI”, vaikai vėl nevaržomai juda po aikštelę, laukdami, kol treneris vėl ištars „PIRMYN”.

Žaidimo variacijos:

  • Komandų „PIRMYN” ir „LAISVI” keitimas kitais;
  • Visada formuoti skirtingas poras; Kol vyksta judėjimas porose, vienas priekyje, o kitasuž nugaros, pasigirdus trenerio komandai „KEIČIAM”, žaidėjai pasikeičia vaidmenimis.
  • Atvirkščiai reguoti į trenerio komandas „pirmyn”, LAISVI ir „KEIČIAM”.