Kas yra Easybasket?

Easybasket yra supaprastinta krepšinio forma, inovatyvus mąstymas apie krepšį turintį sportą ir skirtas jaunesniems vaikams, kurie artinasi prie krepšinio žaidimo praktikos; sumanytas, pasiūlytas ir naudojamas FIP – Italijos krepšinio federacijos, tiek mokyklinėje aplinkoje, tiek kasdieninėse dalyvaujančių sporto klubų veiklose.

Easybasket yra naujas ir kitoks žaidimo būdas įtraukiantis vaikus sportuoti sporto salėje, padedant jiems tuoj pat jaustis pasitikintiems ir galintiems padaryti ką reikia.

Easybasket yra pats paprasčiausiasis žaidimo su kamuoliu, su krepšiu, su draugais, su varžovais, ir su keletu taisyklių, kurios turi būti žinomos ir gerbiamos, būdas.

Tam, kad palengvinti žaidimą, taisyklės turi būti pritaikytos pagal vaikų gebėjimus, supaprastinti ir sudaryti galimybę palaipsniui priartėti prie žaidimo. Easybasket apibudina naują metodą supažindinantį vaikus su sportu, pagarbiu žaidimu, taisyklių gerbimu, bendradarbiavimu, pradedant nuo jų poreikių ir svajonių.

 

Easybasket prasmė ir vertė

Pagrindinė Easybasket užduotis yra patobulinti ugdymo ir treniravimo funkcijas, taip kad žaidimas turėtų teigiamą įtaką augantiems vaikams .

Su Easybasket vaikai turi būti priartinti prie sporto, stimuliuojant jų kognityvinę ir vykdomąją funkcijas, ir padėti jiems pasiekti pakankamą savarankiškumą žaidimo situacijose, su kuriomis jie susidurs.

Remiant šią viziją mokytojų ir trenerių veiksmai, mokant Easybasket ir bazinių motorinių įgūdžių su kamuoliu, tampa esmine užduotimi.

Easybasket yra troškimas ir noras pasiūlyti mokytojams efektyvų didaktinį ir metodologinį įrankį.

Easybasket ir gyvenimo įgūdžiai

Mažiausių vaikų įtraukimas ir artinimas prie sporto yra svarbi, būtina ir gera galimybė sporto klubams dirbantiems šioje srityje; visgi, krepšinio pratybų drausmė, neturi užgožti adekvataus požiūrio į atliekamus veiksmus.

Žaidimas ir sporto patirtis vaikui turi būti, visų pirma, prisidėjimas prie jo augimo, parama galimybei žengti į gyvenimą, naudojant būtinas priemones ir leidžiančias su juo susidurti.

Svarbūs žodžiai tokie kaip SAVARANKIŠKUMAS – ATSAKINGUMAS ir BENDRADARBIAVIMAS negali ir neturi būti tušti ir beprasmiai žodžiai, bet privalo kasdien lydėti ir palaikyti mokančiųjų dėmesį.

Easybasket skirtas ne tik krepšiniui, Easybasket reiškia:

  • žaisti
  • augti
  • gyvenimui