Easybasket – Mini krepšinis – Krepšys ir sportas

Easybasket …

Easybasket turi būti suvokiamas kaip ilgos kelionės, kurią vaikai ir jaunimas galės nukeliauti sporte ir gyvenime, pradžia. Kelionė, kuriai reikia priežiūros ir dėmesio iš tų, kurie prisiims atsakomybę už vaikų augimą.

Pirmalaikė, išsekusi idėjos ir principų vizija, kuria turėtų būti grindžiamas mokomasis sportas, gali būti netinkama ir žalinga: tai gali privesti prie nesidomėjimo ir atsisakymo sportuoti.

Dalijimasis sporto treniruotės, kaip asmenybės ir sportininko auginimo, funkcija turi padėti tiems, kurie su skirtingais įgūdžiais dedikuoja save mokymui; tokiu atveju reikia turėti aiškią integracijos idėją skirtingais vaikų augimo etapais sportuojant.

Kiekvienas laiko tarpsnis turi eiti greta kito laiko tarpsnio, vedant sporto ir gyvenimo keliu, įgyjant įgūdžius būtinus susidurti ir spręsti žaidimo ir gyvenimo problemas. Easybasket yra pirmasis žingsnis su lengvu ir supaprastintu požiūriu; vaikai yra priimami ir įtraukiami nukreipiami į mini krepšinį, o vėliau tiesiogiai į krepšinį. Visa tai turi vykti pamažu ir palaipsniui atkreipiant dėmesį į pamatinę vertę.

Žmogus užaugęs sportuojant, neabejotinai bus geresnis žmogus, galintis dirbti su kitais, komandos draugais ar varžovais, gebantis bendradarbiaujantis ir atsakingas už savo paties priimtus pasirinkimus.

Pirmosios “Easybasket” žinios

Didaktika ir metodinis dėmesys

 • būkite tikri dėl organizacinių pasirinkimų ir sprendimų (krepšio aukščio– kamuolio tipo – adekvačios metodikos – nuoseklių taisyklių)
 • naudokite praktinius pasiūlymus ir žaidimo idėjas įtraukiant visus vaikus ir žaidimą judesyje, ypatingai daug dėmesio skiriant pradiniams pamokos etapams
 • garantuokite pakankamą laiką paskirtoms užduotims atlikti
 • planuokite ir siūlykite žaidimus su atvirais sprendimais
 • skatinkite vaizduotę ir kūrybiškumą
 • stiprinkite asmeninę intuiciją ir supratimą
 • vadovaukite ir palaikykite pirmųjų, lengvų taisyklių supratimą
 • skatinkite dėmesį ir suvokimo sugebėjimus
 • žinokite kamuolio naudojimo ypatumus atsižvelgiant į pirmąsias, paprastas taisyklas
 • pažinkite kūno valdymo ypatumus ir atraskite galimybę kontroliuoti skirtingas judesio formas

„Easy” žinios

Didaktika ir metodinis dėmesys

 • Laikykitės nuoseklumo organizaciniuose pasirinkimuose ir sprendimuose (krepšio aukščio– kamuolio tipo – adekvačios metodikos – nuoseklių taisyklių)
 • naudokite praktinius pasiūlymus ir žaidimo idėjas įtraukiant visus vaikus ir žaidimą judesyje, ypatingai daug dėmesio skiriant pradiniams pamokos etapams
 • garantuokite pakankamą laiką paskirtoms užduotims atlikti
 • planuokite ir siūlykite žaidimus su atvirais sprendimais
 • skatinkite vaizduotę ir kūrybiškumą
 • stiprinkite asmeninę intuiciją ir supratimą
 • vadovaukite ir palaikykite pirmųjų taisyklių supratimą
 • skatinkite dėmesį ir suvokimo sugebėjimus
 • žinokite kamuolio naudojimo ypatumus atsižvelgiant į pirmąsias, paprastas taisyklas
 • pažinkite kūno valdymo ypatumus ir atraskite galimybę kontroliuoti judesius, bendradarbiaujant su kitais ir pateikiant pirmąsias žaidimo situacijas