28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Modulis 3

Nuo vieno iki poros

Žaidimas gali būti žaidžiamas įvadinėje pamokos dalyje: aktyvavimas Visiems vaikams leidžiama laisvai judėti po visą aikštelę su kamuoliu, stengiantis nesusidurti vienas su kitu, bet vos tik treneris pasako „PIRMYN”, vaikai privalo sustoti po du, vaikai turi sustoti taip, kad vienas kitą liestų nugaromis. Žaidėjas priekyje gali bandyti provokuoti už nugaros esantį komandos draugą sustodamas, pradėdamas varytis kamuolį arba judėdamas atgal.…

Read more

Poros lankuose

Žaidimas gali būti žaidžiamas įvadinėje pamokos dalyje: aktyvavimas Vaikai paskirsto poromis ir sustoja prie šoninės linijos. Aikštelėje yra dvi vietos, kuriose yra padėta po tris lankus prie krepšio. Po trenerio signalo, vienas iš poros vaikas bėga su kamuoliu į laisvą lanką ir meta vieną kartą į krepšį, po to vaikai pasikeičia ir kitas bėga atlikti metimą. Žaidimą galima žaisti iki…

Read more

Nuo veidrodžio iki kamuolio priėmimo

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai yra suskirstomi į dvi komandas prie skirtingų krepšių, pirmi du vaikai iš kiekvienos komandos, be kamuolių, atsistoja prie 3 metrų tinklinio linijos ir pasiruošia žaisti „veidrodį“. Vienas iš jų lyderis (tas, kuris turi teisę spręsti), kurį turi mėgdžioti priešais esantis žaidėjas, po tam tikro laiko jis bėga link krepšio, gauna…

Read more

Keturių komandų metimų į į krepšį konkursas

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai suskirstomi į komandas ir sustatomi taip, kaip parodyta paveiksle. Kiekvienai komandai skiriami du tokios pačios spalvos kūgeliai, kurių vienas yra padėtas šalia starto pozicijos, o kitas aikštelės viduryje esančiame apskritime. Komandai, kuriai suteiktas pirmumas įbėga į aikštelę ir bėga ratu aplink viduryje esantį apskritimą, vienas žaidėjas paliečia kūgelį ir iškart…

Read more

3 prieš 3 + išsimetimas

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė Vaikai  suskirstomi  į  komandas  po  tris.  Jie  juda be kamuolio nustatytoje zonoje. Du kamuoliai yra pastatomi  ant dviejų  kūgelių  ant  šoninės  linijos. Treneris paskiria žaidimo kapitoną, kuris bėga paimti kamuolį ir tada pradeda atakuoti tolimesnį krepšį.  

Read more

3 prieš 3: į ir iš

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė Vaikai suskirstomi į dvi komandas, atsistoja už galinės linijos, aikštelės kampuose taip, kaip parodyta paveiksle. Žaidimo metu vienos komandos trys žaidėjai užima baudos aikštelės plotą, kitos komandos trys žaidėjai už baudos aikštelės. Treneris su kamuoliu už galinės linijos gali duoti komandą „KEIČIAM” tuomet žaidėjai turi kuo greičiau pasikeisti vietomis. Tie kurie buvo…

Read more