Author page: Admin

2 prieš 2 kaip mažas traukinukas

Žaidimas turi būti naudojamas galutinėje pamokos dalyje: galutinis etapas Vaikai suskirstomi į 2 komandas, kaip parodyta paveikslėlyje. Vienas žaidėjas su kamuoliu prieš 3 metrų tinklinio liniją vedančią partnerio judesius už nugaros. Kai treneris parodo rankas tam, kad gauti kamuolio perdavimą, likusi  pora su kamuoliu pradeda žaidimą su tikslu pelnyti taškus artimiausiame krepšyje. Žaidimo variantai: Kai treneris pakeičia pusę, vaikai apsikeičia…

Read more

2×2 Pasislėpęs draugas

Žaidimas turi būti naudojamas galutinėje pamokos dalyje: galutinis etapas Komandų žaidimo pradžios padėtis, kaip parodyta paveikslėlyje. Atakuojantis vaikas be kamuolio slepiasi už gynėjo ir gali pradėti judėti link bet kurio krepšio. Komandos draugas su kamuoliu (ir gynėjai) pamato žaidėją ir pradeda žaidimą 2 prieš 2.  

Read more

Easybasket – žaidimo taisyklės

BENDROS TAISYKLĖS Specifinio kamuolio naudojimas NGVAS KAMUOLYS Krepšio aukštis  2,60 M Aikštelės dydis SUMAŽINTAS (IDEALUS DYDIS: 18×9 m – t. y. tinklinio aikštelė) JUDĖJIMO IR ŽAIDIMO TAISYKLĖS LEIDŽIAMA Kamuolio varymas dviem rankomis  Nustoti varyti kamuolį ir pradėti varyti vėl Atlikti 2 žingsnius laikant kamuolį  Perimti kamuolį iš varžovo  NELEIDŽIAMA Atlikti daugiau nei 2 žingsnius laikant kamuolį (Nuobauda: kamuolio valdymas atitenka varžovams) Perimti kamuolį…

Read more

Karuselė

Žaidimas gali būti žaidžiamas įvadinėje pamokos dalyje: aktyvavimas Vaikai laisvai varinėjasi kamuolį po aikštelę, kurioje yra padėta daug lankų (karuselė). Po trenerio komandos visi gali „atidaryti karuselę” (vietoje sukti lankus). Vaikai turi varinėtis kamuolį po salę ir taip pat stebėti ar lankai nenustoja suktis.  

Read more

Veidrodis 3 prieš 3 nuo vidurio

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė Komandoje esantys žaidėjai užima tokias pozicijas kaip parodyta paveiksle. Trys žaidėjai stovi aikštelės viduryje esančiame apskritime, varžovai stovi priešais juos. Žaidėjai esantys už apskritimo turi atkartoti kelis varžovų judesių. Treneris perduoda kamuolį žaidėjui esančiam apskritimo išorėje, žaidėjas pagavęs kamuolį pradeda žaidimą 3 prieš 3 į tolimesnį krepšį. Žaidimo variacijos: Treneris gali duoti…

Read more

Arti – toli – priekyje …ir gynyba

Vaikai laisvai juda po aikštelę, pusė jų su kamuoliu, pusė be kamuolio. Pusė vaikų, kurie yra su kamuoliu, juda varydamiesi kamuolį, kita pusė juda bėgiodami. Po trenerio komandos, vienas iš vaikų be kamuolio turi priartėti prie vaiko su kamuolio kiek galima arčiau (tada likti kiek įmanoma). Po trenerio komandos „KEIČIAM” jie apsikeičia vaidmenimis. Žaidimo variacijos: Tie, kurie yra be kamuolio,…

Read more

1 prieš 2 metimų iššūkis

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai suskirstomi į dvi komandas taip, kaip parodyta paveiksle. Du žaidėjai iš kiekvienos komandos stovi ties vidurio linija. Prasidėjus žaidimui, jie varosi kamuolį link aikštelės viduryje esančio apskritimo, tuomet kiekvienas iš jų juda link skirtingų krepšių. Žaidėjai, laukiantys ties baudų metimo linija gali paimti kamuolį nuo kūgelio ir mesti į krepšį…

Read more

Easybasket – Mini krepšinis – Krepšys ir sportas

Easybasket … Easybasket turi būti suvokiamas kaip ilgos kelionės, kurią vaikai ir jaunimas galės nukeliauti sporte ir gyvenime, pradžia. Kelionė, kuriai reikia priežiūros ir dėmesio iš tų, kurie prisiims atsakomybę už vaikų augimą. Pirmalaikė, išsekusi idėjos ir principų vizija, kuria turėtų būti grindžiamas mokomasis sportas, gali būti netinkama ir žalinga: tai gali privesti prie nesidomėjimo ir atsisakymo sportuoti. Dalijimasis sporto…

Read more

1 prieš 1: kaliniai

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė Vaikai suskirstomi į dvi komandas (puolėjai ir gynėjai) sustoja taip, kaip parodyta paveiksle. Puolėjai ties šoninėmis linijomis, prie aikštelės vidurio, visi su kamuoliais, gynėjai – be kamuolių, stovi ties aikštelės viduriniu. Kai gynėjas nusprendžia bėgti prie puolėjo ir peržengia 3 metų tinklinio linija, tik tuomet puolėjas gali pradėti puolimą. Jei gynėjas…

Read more