3 prieš 3: į ir iš

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pabaigoje: finalinė fazė

Vaikai suskirstomi į dvi komandas, atsistoja už galinės linijos, aikštelės kampuose taip, kaip parodyta paveiksle. Žaidimo metu vienos komandos trys žaidėjai užima baudos aikštelės plotą, kitos komandos trys žaidėjai už baudos aikštelės. Treneris su kamuoliu už galinės linijos gali duoti komandą „KEIČIAM” tuomet žaidėjai turi kuo greičiau pasikeisti vietomis. Tie kurie buvo už baudos aikštelės bėga į, o kiti išbėga. Treneriui perdavus kamuolį į baudos aikštelę pradedamas žaidimas į tolimą krepšį 3 prieš 3.