1 prieš 1: kaliniai

Žaidimas gali būti žaidžiamas pamokos pagrindinėje dalyje: vidurinė fazė

Vaikai suskirstomi į dvi komandas (puolėjai ir gynėjai) sustoja taip, kaip parodyta paveiksle. Puolėjai ties šoninėmis linijomis, prie aikštelės vidurio, visi su kamuoliais, gynėjai – be kamuolių, stovi ties aikštelės viduriniu. Kai gynėjas nusprendžia bėgti prie puolėjo ir peržengia 3 metų tinklinio linija, tik tuomet puolėjas gali pradėti puolimą. Jei gynėjas perima kamuolį be pražangos, jis uždirba vieną tašką savo komandai, bet jei puolėjas įmeta į krepšį arba išprovokuoja pražangą tuomet jis uždirba tašką savo komandai.

Žaidimo variacijos:

  • Pasikeisti vaidmenimis.