Výzva u kuželů

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část

Děti jsou rozdělené do čtyř týmů u každého koše. Dva týmy vpravo, dva týmy vlevo, čelem ke koši. Proti nim jsou 2 kužele s míči položenými na jejich vrcholu. Jeden hráč ze 2 týmů na každé straně má moc (“power”). První hráč z týmu s mocí, tzv. šéf, se může kdykoliv rozhodnout a běžet pro míč. Před uchopením míče může dělat klamné pohyby vpřed a vzad. První hráč soupeřova týmu ho kopíruje a reaguje, nesmí však vzít míč dříve než šéf. Soupeří, kdo získá dříve 3 body a tím i moc pro svůj tým v dalším kole.

Obměny:

  • Výměna stran