28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Střídání moci

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část

Děti jsou rozdělené na dva týmy. Dvojice soupeřů stojí čelem proti sobě u 3m volejbalové čáry. Každý má míč. Míče si předávají na místě. Hráč, kterému určil trenér moc, je šéf. Kdykoliv se šéf rozhodne, aútočí na koš.

Druhý hráč reaguje. Kdo z hráčů jako první dosáhne 3 bodů, získává moc pro svůj tým v dalším kole.

Obměny:

  • Použití různých druhů řihrávek.
  • Varianty postoje hráčů vůči oši (čelem, zády, bokem).