28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Pojďme hrát spolu

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace

Polovina dětí má míč, druhá polovina je bez míče a všechny se pohybují po hřišti. Hráči bez míče zároveň pohybují rukama. Jakmile trenér řekne “hop”, děti utvoří dvojice pohybující se jako vláčky. Hráč s míčem je vepředu, hráč bez míče vzadu.

Kdykoliv se dítě vzadu rozhodne, zavolá na dítě vpředu a začnou si přihrávat míč. Zároveň může dítě zezadu začít driblovat a tím si vymění role. Na povel “volno” se mohou děti opět volně pohybovat po hřišti.

Obměny:

  • Střídat povely “hop” a “volno”.
  • Stimulovat různé druhy přihrávek.