Malý vláček – 2 proti 2

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část

Děti jsou rozděleny do 2 týmů dle diagramu. Dva hráči z týmu jsou za sebou na 3m volejbalové čáře elem k trenérovi. První hráč dvojice strojvůdce) má vždy míč a pohybuje se vpřed a vzad po čáře. Spoluhráč za ním ho kopíruje. Jakmile trenér ukáže „terč“ (obě ruce proti jednomu ze strojvůdců), tak mu daný hráč musí přihrát míč. Jeho tým se stává bránící dvojicí. Druhá dvojice s míčem reaguje na pokyn trenéra zaútočením na bližší koš.

Obměny:

  • Trenér přeběhne na opačnou stranu, děti si ve dvojici musí vyměnit míč. Je nový strojvůdce čelem k trenérovi.