In/Out – 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část

Děti jsou rozděleny na dva týmy A a B, které jsou postaveny dle diagramu. Každý tým posílá 3 hráče do hry. Trojice týmu A se pohybuje v území trestného hodu, trojice týmu B mimo něj, ale v území, které určí trenér. Jakmile trenér zvolá „změna“, týmy si co nejrychleji vymění území. Pokud trenér hodí míč do hřiště, hráč, který ho chytí po prvním dopadu, útočí na vzdálenější koš spolu se svými spoluhráči. Hra pokračuje na celém hřišti 3 proti 3, dokud trenér hru nezastaví.