Obsah

Bývalý hráč

Sportovci, kteří ukončili svou aktivní závodní činnost, mohou být ochotni předávat získané znalosti svým následovníkům. Pro jejich začínající trenérskou kariéru se přímo nabízí využít Easybasket, a to zejména pro jeho jednoduchost, posloupnost a názornost výuky nejmenších dětí.

Bývalí aktivní sportovci, jenž se chtějí dále vzdélávat, naleznou na této webové platformě užitečné didakticko-metodické prvky a postupy.