Easybasket – Minibasketbal – Basketbal a sport

Easybasket …

Easybasket by měl být považován za začátek dlouhé cesty, kterou mohou děti a mladí lidé zažít při sportu a v životě. Cesty, kde je potřeba zvláštní péče a pozornosti těch, kteří jsou zodpovědní za rozvoj dětí. Ukvapené a zkreslené vidění myšlenek a principů Easybasketu může být nevhodné a škodlivé. V konečném důsledku může vést k nezájmu dětí o sport a jeho opuštění.

Metoda využití tréninku jako nástroje k rozvoji člověka i sportovce může být užitečná pro trenéry, kteří mají různé dovednosti. Tento nástroj jim dává jasnou představu o tom, jak začlenit různé fáze vývoje dětí ve sportu.
Každá fáze ve sportu i v životě vede k osvojení si základních dovedností, teré jsou zásadní pro řešení různých herních a později i životních situací.
Easybasket je prvním krokem se snadným a uvolněným přístupem: děti sou
přijímány a zapojovány, postupně vedeny k Minibasketbalu a poté nasměrovány k výkonnostnímu basketbalu. To vše se musí odehrávat volna
a postupně, při neustálém zaměření se na budoucnost a výslednou hodnotu.

Člověk, který vyrůstá ve sportovním prostředí, bude čerpat v dospělosti jistých výhod. Bude schopný pracovat v týmu, spolupracovat s ostatními, přijímat názory kolegů, včetně oponentů, spoléhat sám na sebe a být zodpovědný za svá učiněná rozhodnutí.

Seznámení s Easybasketem

Didaktická doporučení

 • Zajistěte vhodné vybavení a správné pomůcky (výška koše – typmíče – vhodné materiály) v souladu s pravidly
 • Snažte se zařazovat cvičení a hry, při kterých jsou zapojené a v pohybu všechny děti, a to zejména v úvodní části lekce
 • Poskytněte dětem na cvičení přiměřený čas
 • Plánujte hry s otevřenými řešeními
 • Podporujte představivost a kreativitu
 • Posilujte intuici a rozhodování
 • Veďte a podporujte srozumitelnost úvodních jednoduchých pravidel
 • Stimulujte schopnosti vnímání a pozornosti
 • Dejte dětem možnost získat cit pro míč a naučte je, jak jej používat v souladu s prvními jednoduchými pravidly
 • Umožněte dětem poznat své tělo a objevit jeho schopnost vnímání a kontroly při různých formách pohybu

Znalost Easybasketu

Didaktická doporučení

 • Upravte vybavení (výška koše – typ míče – vhodné materiály) v souladu s pravidly
 • Snažte se zařazovat cvičení a hry, při kterých jsou zapojené a v pohybu všechny děti, a to zejména v úvodní části lekce
 • Poskytněte dětem na cvičení přiměřený čas
 • Plánujte hry s otevřenými řešeními, které jim dají příležitost výběru a rozhodování
 • Podporujte představivost a pohybovou kreativitu
 • Posilujte intuici a rozhodování
 • Veďte a podporujte srozumitelnost pravidel hry
 • Stimulujte schopnosti vnímání a pozornosti
 • Zdůrazněte kognitivní prvky, jako pozornost, porozumění, paměť a smysl pro čas a prostor
 • Zaměřte se na schopnost koordinace pohybu v určitých herních situacích