Co je Easybasket?

Easybasket je zjednodušená forma basketbalu, nová metoda výuky basketbalu nejmenších dětí. Tento přístup byl navržen a je používán FIP – Italskou basketbalovou federací. Je vhodný jak pro školní prostředí, tak pro každodenní činnost sportovních klubů. Easybasket je nový a rozdílný přístup v zapojení dětí v tělocvičnách, který jim pomáhá k rychlé adaptaci při provozování tohoto sportu.

Easybasket je nejjednodušší přístup k míči, koši, kamarádům, soupeři a k několika málo pravidlům, která by měly být známa a respektována. Pravidla jsou upravena a zjednodušena tak, aby odpovídala věku a schopnostem dětí a umožnila jim postupné pochopení a zapojení se do hry.

Easybasket popisuje novou metodu představení sportu dětem, dodržování fair play, respektování pravidel, vzájemné spolupráce, vycházející ze základních potřeb a tužeb dětí.

 

Hodnoty Easybasketu

Základním úkolem Easybasketu je zdůraznění výchovných a tréninkových prvků, díky kterým dojde vlivem tréninku k postupnému rozvoji dětí. Stimulací kognitivních a obecných funkcí děti poznávají blíže sport. Easybasket by jim měl také pomoci dosáhnout dostatečné autonomie pro vládnutí herních situací, kterým budou čelit.

Tato vize podporuje učitele a trenéry v úkolu motorického učení s míčem, enž je jedním ze základních ve výuce Easybasketu.
Easybasket chce nabídnout trenérům účinný didakticko – metodický ástroj, který je nápomocný při výuce a rozvoji dětí.

Easybasket and Life Skills

Přiblížení nejmladších dětí a jejich zapojení do basketbalu je důležitým a smysluplným posláním pro basketbalové kluby. Podpora disciplinovaného tréninku basketbalu však nesmí blokovat vizi Easybasketu.
Hra a prožitek musejí být pro dítě v první řadě příspěvkem k jeho dalšímu rozvoji. I díky němu se pak dítě lépe vyrovnává s překážkami, kterým čelí na své cestě životem.

Důležitá slova jako NEZÁVISLOST – ODPOVĚDNOST nebo SPOLUPRÁCE nemohou a nesmí zůstat jen prázdnými slovy bez hlubšího významu, ale trenéři je musí denně používat a podporovat.

Easybasket není pouze basketbal. Easybasket je stvořený pro:

  • hru
  • rozvoj
  • život