Střelecká výzva pro 4 týmy

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozděleny do čtyř týmů po třech dle diagramu. Každý má míč. Každý tým má 2 kloboučky stejné barvy. Jeden umístí do středového kruhu na kužel a jeden na startovní pozici. Jeden tým se pohybuje kolem středového kruhu driblinkem. Je určen hráč s mocí (šéf). Šéf se dotkne některého z kuželů ve…

Read more

Kamarád a obruč

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Děti vytvoří dvojice. První hráč má míč, druhý hráč stojí za ním a má obruč (šéf). Hráč s míčem libovolně dribluje, hráč s obručí ho následuje. Jakmile se šéf rozhodne, zavolá na předního hráče jménem, oba se zastaví. Šéf roztočí obruč na zemi. Po dobu, kdy se obruč točí, si hráči přihrávají. Jakmile se…

Read more

Dvojice v obručích

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Děti jsou rozděleny do dvojic u postranních čar a každé má míč. Tři obruče položíme do prostoru území trestného hodu na obou koších. Jeden hráč z dvojice dribluje k jednomu koši, postaví se do jedné z obručí a 1x vystřelí, pak přebíhá na opačný koš a dělá totéž. Následně se vymění s kamarádem z…

Read more

Zrcadlo – sprint – přihrávka

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Dva týmy s míčem jsou vždy u jednoho koše dle diagramu. Jeden hráč bez míče z každého týmu je u 3m volejbalové čáry, čelem k sobě. Je určen šéf (hráč s mocí), který se jakkoliv pohybuje u čáry, druhý hráč ho kopíruje. Jakmile se šéf rozhodne, uvolňuje se pro míč od svého týmu,…

Read more

Vhazování – 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Vytvoříme trojice bez míče, které se pohybují v území trestného hodu. Dva míče jsou umístěny na kuželech po stranách hřiště. Trenér určí kapitána. Kdykoliv se kapitán rozhodne, vezme jeden míč a snaží se přihrát svému spoluhráči. Útočí na vzdálenější koš.

Read more

In/Out – 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Děti jsou rozděleny na dva týmy A a B, které jsou postaveny dle diagramu. Každý tým posílá 3 hráče do hry. Trojice týmu A se pohybuje v území trestného hodu, trojice týmu B mimo něj, ale v území, které určí trenér. Jakmile trenér zvolá „změna“, týmy si co nejrychleji vymění území. Pokud trenér hodí…

Read more