28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Blízko – daleko – před…a braň

Děti se volně pohybují po tělocvičně. Polovina z nich má míč a dribluje. Na signál trenéra „změna“ se hráč bez míče postaví co nejblíže jakémukoliv hráči s míčem. Vymění si role a pokračují v pohybu.

Obměny:

  • Hráči s míčem se schovávají za hráče bez míče a běží za nimi („blízko“).
  • Hráč bez míče mává na hráče s míčem a je od něj co nejdál („daleko“).
  • Děti bez míče zůstávají před hráči s míčem („před“).
  • Jakmile trenér zvolá „obrana“, hráč bez míče se snaží sebrat míč hráči s míčem, aniž by se dopustil osobní chyby.

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace