28 tenth Avenue Boston, BT 58966
Info@studeon.com

Author page: Admin

Střelecká výzva pro 4 týmy

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozděleny do čtyř týmů po třech dle diagramu. Každý má míč. Každý tým má 2 kloboučky stejné barvy. Jeden umístí do středového kruhu na kužel a jeden na startovní pozici. Jeden tým se pohybuje kolem středového kruhu driblinkem. Je určen hráč s mocí (šéf). Šéf se dotkne některého z kuželů ve…

Read more

Co je Easybasket?

Easybasket je zjednodušená forma basketbalu, nová metoda výuky basketbalu nejmenších dětí. Tento přístup byl navržen a je používán FIP – Italskou basketbalovou federací. Je vhodný jak pro školní prostředí, tak pro každodenní činnost sportovních klubů. Easybasket je nový a rozdílný přístup v zapojení dětí v tělocvičnách, který jim pomáhá k rychlé adaptaci při provozování tohoto sportu. Easybasket je nejjednodušší přístup…

Read more

Kamarád a obruč

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Děti vytvoří dvojice. První hráč má míč, druhý hráč stojí za ním a má obruč (šéf). Hráč s míčem libovolně dribluje, hráč s obručí ho následuje. Jakmile se šéf rozhodne, zavolá na předního hráče jménem, oba se zastaví. Šéf roztočí obruč na zemi. Po dobu, kdy se obruč točí, si hráči přihrávají. Jakmile se…

Read more

Dvojice v obručích

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Děti jsou rozděleny do dvojic u postranních čar a každé má míč. Tři obruče položíme do prostoru území trestného hodu na obou koších. Jeden hráč z dvojice dribluje k jednomu koši, postaví se do jedné z obručí a 1x vystřelí, pak přebíhá na opačný koš a dělá totéž. Následně se vymění s kamarádem z…

Read more

Zrcadlo – sprint – přihrávka

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Dva týmy s míčem jsou vždy u jednoho koše dle diagramu. Jeden hráč bez míče z každého týmu je u 3m volejbalové čáry, čelem k sobě. Je určen šéf (hráč s mocí), který se jakkoliv pohybuje u čáry, druhý hráč ho kopíruje. Jakmile se šéf rozhodne, uvolňuje se pro míč od svého týmu,…

Read more

Vhazování – 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Vytvoříme trojice bez míče, které se pohybují v území trestného hodu. Dva míče jsou umístěny na kuželech po stranách hřiště. Trenér určí kapitána. Kdykoliv se kapitán rozhodne, vezme jeden míč a snaží se přihrát svému spoluhráči. Útočí na vzdálenější koš.

Read more

In/Out – 3 proti 3

Zařadit na konec jednotky: závěrečná část Děti jsou rozděleny na dva týmy A a B, které jsou postaveny dle diagramu. Každý tým posílá 3 hráče do hry. Trojice týmu A se pohybuje v území trestného hodu, trojice týmu B mimo něj, ale v území, které určí trenér. Jakmile trenér zvolá „změna“, týmy si co nejrychleji vymění území. Pokud trenér hodí…

Read more

Pojďme hrát spolu

Zařadit do úvodní části jednotky: aktivace Polovina dětí má míč, druhá polovina je bez míče a všechny se pohybují po hřišti. Hráči bez míče zároveň pohybují rukama. Jakmile trenér řekne “hop”, děti utvoří dvojice pohybující se jako vláčky. Hráč s míčem je vepředu, hráč bez míče vzadu. Kdykoliv se dítě vzadu rozhodne, zavolá na dítě vpředu a začnou si přihrávat…

Read more

Střídání moci

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozdělené na dva týmy. Dvojice soupeřů stojí čelem proti sobě u 3m volejbalové čáry. Každý má míč. Míče si předávají na místě. Hráč, kterému určil trenér moc, je šéf. Kdykoliv se šéf rozhodne, aútočí na koš. Druhý hráč reaguje. Kdo z hráčů jako první dosáhne 3 bodů, získává moc pro svůj…

Read more

Výzva u kuželů

Zařadit do střední fáze jednotky: hlavní část Děti jsou rozdělené do čtyř týmů u každého koše. Dva týmy vpravo, dva týmy vlevo, čelem ke koši. Proti nim jsou 2 kužele s míči položenými na jejich vrcholu. Jeden hráč ze 2 týmů na každé straně má moc (“power”). První hráč z týmu s mocí, tzv. šéf, se může kdykoliv rozhodnout a…

Read more